Vergoedingen

Hieronder leest u veel gestelde vragen over vergoedingen en verzekeringen met betrekking tot onze diensten.

Aangesloten zorgverzekeraars

aangesloten verzekeraars

 

Ben ik verzekerd voor fysiotherapie?

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar, zal de therapie worden vergoed. Let hierbij wel goed op hoeveel behandelingen u heeft in het aanvullende pakket.

Is kaakfysiotherapie ook vergoed?

Kaakfysiotherapie valt onder fysiotherapie. Dit valt dus ook onder uw behandeling uit het aanvullende pakket.

Zit fysiotherapie ook in het basispakket?

Vergoeding vanuit de basisverzekering van alle verzekeraars gebeurt alleen wanneer u een verwijzing heeft en u voldoet aan een chronische indicatie. Hierbij geldt wel een drempel van de eerste 20 behandelingen uit uw eigen risico.

Wanneer de diagnosecode vermeld staat in de VWO lijst chronische aandoeningen (aangepaste lijst Borst).

De drempel van 20 behandelingen kan worden vergoed uit de aanvullende verzekering, mits u die met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Vergoeding van de aanvullende verzekeringen van alle verzekeraars met een maximum van de gecontracteerde polis. Uw basisverzekering en eigen risico wordt niet in rekening gebracht.

Vragen?

Mail ons gerust. Wij zullen u vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Behandeltarieven (vanaf 1-1-2023) particulier/ zonder vergoeding:

1864 – Screening, intake en onderzoek €50,00
1870 – Intake en onderzoek na verwijzing €50,00
1871 – Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €57,50
1000 – Zitting fysiotherapie €38,50
1001 – Zitting fysiotherapie aan huis  €52,50
1200 – Zitting manuele therapie €47,50
1201 – Zitting manuele therapie aan huis €57,50
1960 – Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €25,00
Eenmalig consult + verslaglegging fysiotherapie €55,00
Eenmalig consult + verslaglegging fysiotherapie aan huis €65,00
Rapportage verslag fysiotherapie €65,00